Spelregels:

Login en password zijn GRATIS voor professionele opdrachtgevers.

Vraag een login aan op de Home-page.

Na beoordeling ontvang je je password per mail. Deze is strikt persoonlijk.


Bij opdracht: 

 1. Bij opdracht berekenen wij 15% bemiddelingsfee aan de acteur/voice-over en 20 % aan de opdrachtgever.
 2. Facturering van opdrachten verloopt altijd via SjouerCasting en of Raakvlak Artiestenverloning.

Onze SPELREGELS zijn duidelijk en helder:                        

 1. Rechtstreeks contact opnemen met een acteur die je hier hebt gezien is in strijd met onze spelregels. Het negeren van deze heldere spelregel heeft schorsing van de acteur tot gevolg en blokkering van het password. Ook wanneer samenwerking nadien wordt voortgezet, buiten ShowMyReel om.
 2. ShowMyReel kan een casting eventueel vervangen bij beperkt budget producties.
 3. Castings vinden plaats in de studio van SjouerCasting of als je zelf een casting wilt opzetten met de ShowMyReel acteurs kan dat ook : vraag naar de voorwaarden.
 4. Info en aanvraag castingofferte:  bel 020-675 4279 of mail: info@showmyreel
                                      

Doelstelling:

 1. ShowMyReel & HearMyVoice heeft een werkgenererende doelstelling voor acteurs en podiumkunstenaars.
 2. ShowMyReel & HearMyVoice is een intermediair tussen acteurs, regisseurs en producenten/opdrachtgevers.ShowMyReel & HearMyVoice  is een onderdeel van SjouerCasting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32036191  ShowMyReel/HearMyVoice is een geregistreerde handelsnaam.


Definitie:

 1. FULL-TIME acteurs zijn beroepsmatige acteurs, bewezen professionals, geschoold en met een aantoonbare acteer cv
 2. PART-TIME acteurs zijn regisseerbare, ervaren workshop-acteurs, met camera ervaring.

HEAR MY VOICE: Voice-overs: alleen voor bewezen professionals.


Opdrachtgevers:
Bij totstandkoming van een werkrelatie via ShowMyReel / HearMyVoice dienen mondelinge overeenkomsten over de te vergoeden honoraria en voorwaarden altijd schriftelijk, per email of per opdrachtbon bevestigd te worden.
Bevestigde boekingen door een opdrachtgever dienen uiterlijk 36 uur voor aanvang van de opdracht te worden geannuleerd. Daarna wordt 50% annuleringskosten + 15 % bemiddelingsfee doorberekend ivm inkomstenderving.
Mocht binnen de annuleringsperiode een nieuwe datum worden gepland, vervallen de annuleringskosten, tenzij de acteur aantoonbaar kan maken dat hij/zij ander werk had kunnen aannemen en er daadwerkelijk inkomstenderving is opgetreden.


VAR of VERLONING
Wanneer een acteur/ spreker een geldige VAR heeft kunnen we een  btw factuur voldoen, vergezeld door een copy van de VAR.
Zolang wij geen VAR verklaring hebben ontvangen van jou als ZZP-er, kunnen we niet vaststellen hoe de belastingdienst jouw inkomen beoordeeld.
De kans bestaat dat er achteraf loonheffing ingehouden had moeten worden.
Dat risico ligt dan bij ons als castingburo, als we geen VAR hebben van de ZZP-er. Naast een naheffing loonheffing volgt er ook een boete.
Daarom volgen wij het advies van de Belastingdienst: bij ontbreken van een VAR, niet betalen in afwachting van de juiste VAR, of laten verlonen via stichting Raakvlak of ander verloningsburo.

Als een ZZP-er een VAR 2014 heeft, dan is deze ook geldig voor 2015.
Vanaf 2016 vervalt de VAR en gaat er gewerkt worden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en -nemer.
Verloning van niet VAR gerechtigde acteurs verloopt via Stichting Raakvlak.
De verloningskosten zijn voor rekening van de acteur.

Intellectueel eigendom:
Het is niet toegestaan
ShowMyReel & HearMyVoice als naam, alsmede het format van ShowMyReel & HearMyVoice en de naam IntroClip/ ShowMyReel of HearMyVoice te copieeren en te exploiteren voor eigen doeleinden of derden, anders dan de doelstelling van de makers, zonder uitdrukkelijke toestemming.
AuditionChannel en Audition -en Intro Clips, als mede de term ShowMyReel, HearMyVoice, FullTime en PartTime acteurs zijn intellectueel eigendom van ProductionSupport/ SjouerCasting en als zodanig gedeponeerd
.ShowMyReel / HearMyVoice brengt acteurs en voice overs  onder de aandacht van film- televisie en reclamemakers.
ShowMyReel / HearMyVoice brengt acteurs en voice overs  onder de aandacht van film- televisie en reclamemakers.