Spelregels:

We vertrouwen op ieders loyaliteit en eerlijkheid

ShowMyReel & HearMyVoice is GRATIS voor alle vakgenoten.
Onze voorwaarden zijn duidelijk en helder:
Je ontvangt je persoonlijke wachtwoord & inlog om acteurs aan het werk te zien.
Wanneer je acteurs voor je productie wenst te benaderen bel je 020-675 4279 of mail je: info@showmyreel

                                ============================================
Rechtstreeks contact opnemen met een acteur die je hier hebt gezien is in strijd met onze spelregels. Het negeren van deze heldere spelregel heeft blokkering van je login tot gevolg en schorsing van de acteur, wanneer samenwerking via ons tot stand gekomen, wordt voortgezet buiten ons om..
                               ============================================

Doelstelling:
ShowMyReel & HearMyVoice is een onafhankelijke intermediair tussen acteurs, regisseurs en producenten/opdrachtgevers.
ShowMyReel & HearMyVoice heeft een werkgenererende doelstelling voor acteurs en podiumkunstenaars.
ShowMyReel & HearMyVoice  is een onderdeel van SjouerCasting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32036191  ShowMyReel/HearMyVoice is een geregistreerde handelsnaam.

BIJ OPDRACHT: 

Publicatie van je werk is gratis , no cure/no pay.  Komt er echter een opdracht voor je binnen, rekenen wij een bemiddelingsfee [15%]. Deze wordt ingehouden op de uitbetaling.

Facturering van opdrachten verloopt altijd via SjouerCasting.


Definitie:

FULL-TIME acteurs zijn beroepsmatige acteurs, bewezen professionals, geschoold en met een aantoonbare acteer cv

PART-TIME acteurs zijn regisseerbare, ervaren amateur-acteurs, met camera intelligentie

HEAR MY VOICE:

Voice-overs: alleen voor bewezen professionals.

Verloning van niet VAR gerechtigde acteurs verloopt via Stichting Raakvlak.
De verloningskosten zijn voor rekening van de acteur.
ZZP acteurs met KvK inschrijving en VAR factureren aan SjouerCasting + 6% btw.
SjouerCasting betaalt de acteur/voice-over direct na ontvangst van betaling van haar opdrachtgever.

OPDRACHTGEVERS:
Bij totstandkoming van een werkrelatie via ShowMyReel / HearMyVoice dienen mondelinge overeenkomsten over de te vergoeden honoraria en voorwaarden altijd schriftelijk, per email of per opdrachtbon bevestigd te worden.
Bevestigde boekingen door een opdrachtgever dienen uiterlijk 36 uur voor aanvang van de opdracht te worden geannuleerd. Daarna wordt 50% annuleringskosten + 15 % bemiddelingsfee doorberekend ivm inkomstenderving.
Mocht binnen de annuleringsperiode een nieuwe datum worden gepland, vervallen de annuleringskosten, tenzij de acteur aantoonbaar kan maken dat hij/zij ander werk had kunnen aannemen en er daadwerkelijk inkomstenderving is opgetreden.

Intellectueel eigendom:
Het is niet toegestaan
ShowMyReel & HearMyVoice als naam, alsmede het format van ShowMyReel & HearMyVoice en de naam IntroClip/ ShowMyReel of HearMyVoice te copieeren en te exploiteren voor eigen doeleinden of derden, anders dan de doelstelling van de makers, zonder uitdrukkelijke toestemming.
AuditionChannel en Audition -en Intro Clips, als mede de term ShowMyReel, HearMyVoice, FullTime en PartTime acteurs zijn intellectueel eigendom van ProductionSupport/ SjouerCasting en als zodanig gedeponeerd
.

Voor professionele live-castings neem je contact op met : SjouerCasting.nl

contact: Rozanne van Boxtel of AndrĂ© Sjouerman via office@smvc.nl